يكشنبه ، 12 مهر ماه 94

           کلیدهای ویندوز

 

 

 

کلیدهای میانبر در ویندوز XP

 

                          آیدین مظفری

 

 در صورتی که دوست دارید تا با سرعت بیشتری با کامپیوتر کار کنید و خود را حرف های بیشتر نشان دهید ترفندهای فوق العاده ای را برای شما در نظر گرفته ایم. قصد داریم تا بیش از ده ها کلید میان بر در محیط ویندوز را به شما معرفی کنیم که با استفاده از آنها می توانید به طور کامل کارهایی که قبلاً با موس انجام می دادید با کیبورد شبیه سازی کنید. و سرعت عمل خود را در کار با کامپیوتر بهبود بخشیید. شاید شما هم با کارآیی بعضی از این میانبرها آشنا باشید. ولی عجله نکنید مطناً هنوز میانبرهایی هستند که آشنایی شما با آنها و قابلیت هایی متمایز آنها شما را شگفت زده خواهد کرد.

 

Esc لغو عملیات در حال انجام.

 

F1: راهنما.

 

F2: در حالت عادی تغییر نام آیتم های انتخاب شده. در برنامه های قدیمی تر ﴿معمولا تحت داس﴾ ذخیره فایل جاری.

 

F3 :جستجو.

 

F4 : باز کردن لیست پایین رونده Bar Address

 

F5: به روز آوری Refresh

 

F6:مانند کلید Tab بین اجزای مختلف پنجره جاری سوییچ می کند.

 

F10: پرش به منوهای اصلییک پنجره مثل... File, Edit, View,

 

F11: پنجره جاری را تمام صفحه می کند.

 

PrintScreen: در ویندوز از کل صفحه نمایش عکس می گیرد و آن را در حافظه کلیپ بورد قرار میدهد و ما می توانیم در یک برنامه ویرایش عکس مثل Ms- Paint آن را Paste کنید.

 

Tab: بین اجزای پنجره جاری سوییچ می کند.

 

Space: در حالت مرور گر اینترنت اکسپلورر صفحه جاری را به پایین می برد. مثل Page Down

 

Back Space: در حالت عادی یعنی در مرور ویندوز یک مرحله به بالاتر می رود ﴿معادل Up و در مرور گر اینترنت اکسپلورر  معادل Back است.

 

Home: رفتن به اول خط در حالت ویرایش متن و رفتن به اول صفحه در حالت مرور.

 

End: رفتن به آخر متن در حالت ویرایش متن و رفتن به آخر صفحه در حالت مرور.

 

Page Up: در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه پایین می رود.

 

                                                                                                                 Ctrl

 

Ctrl+ q: در بعضی از برنامه ها خروج است.

 

Ctrl+ w: در اکثر برنامه هایی که چند فایل را باهم باز می کنند مثل Ms- Word, کلاً... Ms- internet Explorer, Photoshop Adobe, Ms- office, فایل باز شده جاری را می بندد.

 

Ctrl+ e: جستجو در مسیر جاری.

 

Ctrl+ r: تازه کردن صفحه معادل کلید F5 و Refresh

 

Ctrl+ y: وقتی که یک عمل به عقب باز میگردیم ﴿Undo﴾ این کلیدها با یک عمل به جلو می روند ﴿Redoالبته در بعضی برنامه ها معمولا محصولات آفیس مایکرو سافت این گونه هستند.

 

Ctrl+ i: باز کردن قسمت علاقه مندی ها Favorites

 

Ctrl+ o: باز کردن فایل جدید در اکثر برنامه ها‚ معادل File/ Open

 

Ctrl+ p: پرینت گرفتن در اکثر برنامه ها.

 

Ctrl+ a: انتخاب همه آیتم ها.

 

Ctrl+ s: در اکثر برنامه ها ذخیره فایل جاری Save

 

Ctrl+ d: در اینترنت اکسپلورر صفحه باز شده جاری را به علاقه مندی ها اضافه می کند ﴿معادل Favorites Add to Favorites و در ویندوز هم آیتم های انتخاب شده را پاک می کند.

 

Ctrl+ f: جستجو.

 

Ctrl+ h: معادل History (ابته در ویرایشگر نوت پد معادل Replace/ Find است)

 

Ctrl+ l: در اینترنت اکسپلورر معادل File/ Open است.

 

Ctrl+ z: بازگشت به آخرین عملیات انجام شده Undo

 

Ctrl+ x: انتقال (برش) آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبورد Cut

 

Ctrl+ c: کپی آیتم مورد نظر از حافظه کلیپبورد Copy

 

Ctrl+ v: فراخوانی آیتم مورد نظر از حافظه کلیپبورد. Past

 

Ctrl+ b: پنجره سازمان دهی علاقه مندی ها   ( e FavoriteszOrgani)را باز می کند.

 

Ctrl+ n: در اینترنت اکسپلورر (تقریبا تمامی مرور گرها) یک پنجره جدید باز می کند.

 

Ctrl+ F1: در اکثر برنامه های مختلف راهنمای برنامه را باز می کند.

 

Ctrl+ F4: باز کردن لیست پایین رونده Address Bar در مرور گر اینترنت اکسپلورر و مرور گر ویندوز.

 

Ctrl+ F10: باز کردن منوهای بالای پنجره برنامه ها مثل File, Edit,…

 

Ctrl+ Back Space: موقع ویرایش متن همان کار BacK Space  را انجام می دهد با این تفاوت که به جای پاک کردن کاراکتر به کارکتر کلمه به کلمه پاک می کند.

 

Ctrl+ F5: معادل Select All در اکثر ویرایشگرهای متنی

 

Ctrl+ Home: در حالت ویرایش مکان نما را به اول صفحه انتقال می دهد.

 

Ctrl+ End: در حالت ویرایشگر مکان نما را به آخر صفحه انتقال می ردهد.

 

Ctrl+ Insert: کپی آیتم های انتخاب شده در حافظه کلیپ بورد(Copy).  

 

                                                                                                                 Alt

 

Alt‚ این کلید کوچک که در سطر آخر کیبورد که میان کلید ویندوز و Space جا خوش کرده است را چندان دست کم نگیرید! چون کلید بسیار کار آمد و با استفاده های برای حرف هاست. در این جا قصد داریم شما را با کاربرد جالب کلید Alt آشنا کنیم تا شما نیز به اهمیت آن پی ببرید.

 

برای رسیدن به properties کافیست Alt را نگه داشته و روی فایل مورد نظر دو بار کلیک کنید.

 

کلید Alt در هر پنجره های, با یک فشار منوهای پنجره را فعال می کند و با ترکیب آن با هر کدام از

 

حروف منوها, که زیر آن خط کشیده شده است. پنجره مربوط به آن منو را باز می کند.

 

در مرور گر اینترنت اکسپلورر, ترکیب Alt و End شما رابه آخرین صفحه ای که مشاهده کرده اید, خواهد برد.

 

در مرور گر اینترنت اکسپلورر, ترکیب Alt با یکی از دو کلید جهت راست و چپ, عمل Forward و Backرا انجام می دهد.

 

Alt+ A: باز کردن منوی علاقه مندی ها و قرار گرفتن بر روی Address Favrites

 

Alt+ D: انتقال مکان نما به Address Bar

 

Alt+ F4: بستن پنجره جاری.

 

Alt+ Space Bar: معادل راست کلیک بر روی نوار عنوان پنجره جاری.

 

Alt+ Esc: پیمایش بین پنجره های باز جاری.

 

Alt+ Tab: سوییچ کردن بین پنجره های باز جاری.

 

Alt+ Back Space: در بعضی از ویرایشگرها معادل Undo عمل می کند (معمولا ویرایشگرهای قدیمی و تحت داس)

 

Alt+ Home: در مرور گر اینترنت اکسپلورر به صفحه خانگی پرش می کند.

 

Alt+ Right Arrow: معادل Forward در مرور گر ویندوز.

 

Alt Number: ترکیب کلید Alt به همراه زدن یک عدد از قسمت راست صفحه کلید در حالت ویرایش یک کراکتر معادل کد اسکی عدد وارد شده نمایش میدهد.مثلا اگر Alt را نگه داشته و 789 را وارد کنیم پس از رها کردن کلید Alt این کراکتر نمایش داده می شود.

 

Alt+ Enter: متعلقات ﴿Propertiesآیتم های انتخاب شده را نمایش می دهد.

 

Alt+ PrintScreen: از پنجره جاری یک عکس تهیه می کند و به حافظه کلیپ بورد انتقال می دهد.

 

                                                                                                                 Shift   

 

Shift+ F10: معادل راست کلیک.

 

Shift+ Del: پاک کردن کامل آیتم های انتخاب شده. یعنی بدون اینکه به سطل باز یافت انتقال یابد پاک می شود.

 

Shift+ Tab: وارونه کاری که Tab  انجام می دهد.

 

Shift+ Insert: فراخوانی اطلاعات از حافظه کلیپبورد (Paste)

 

                                                                                                                        ●WinKey

 

خود WinKey باز شدن منوی استارت Start در ویندوز.

 

WinKey+ E: باز کردن My Coputer  در حالت .Folders

 

WinKey+ R: باز کردن پنجره Run.

 

 

 

Winkey+ U: باز کردن پنجره Utility Manager.

 

WinKey+ D: نمایش دسکتاپ معادل Show Desktop

 

WinKey+ F: جستجو.

 

WinKey+ Ctrl+ F: جستجوی یک کامپیوتر در شبکه.

 

WinKey+ L: قفل کردن کامپیوتر. یا رفتن به حالت Swich User

 

WinKey+ M: تمامی پنجره های  باز را ezMinimi می کند.

 

WinKey+ Shift+ M: تمامی پنجره های ezMinimi شده را Restore می کند.